نوید باقر پور
دارای مدرک درجه یک بین المللی نقاشی از دانشگاه تهران
دارای مدرک بین المللی مربی هنرکودک از دانشگاه تهران
عضوافتخاری نقاشی درموسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
عضورسمی انجمن هنرهای تجسمی استان البرز
عضویت درخانه هنرمندان کرج
مشاور عالی انجمن مخترعین کشوردررشته هنر
مشاور استعدادیابی هنری موسسه شتاب دهنده راه نتیجه (تهران)
عضو افتخاری کارگروه هنری انجمن استعدادهای برترایران.
تالیف دو جلد کتاب در زمینه هنر ونقاشی