درباره من

به نام خدایی که همین نزدیکی است
هنر یعنی تمنای ما در شدن وآفرینش، هردو، پس قلم را با جریان آب ونور ورنگ هم داستان می کنم تا نمایش زیبایی از طبیعت رابه روی صحنه بیاورم.
طبیعت . به همان میزان زیبا ودوست داشتنی که خالق هستی برایمان خلق کرده، تا حس کرد صدای جریان جویبار، بوی خاک، آوارنسیم، آرامش کوه، رویش درختان وزمزمه نور را......
نوید باقرپور متولد 1360 ساکن استان البرز
عاشق طبیعت هستم وآنرا منبع الهام خود می دانم و همیشه علاقه داشتم با نقاشی علائق و دیدگاه خودم نسبت به محیط اطرافم را نشان دهم
من باور دارم هرروزی که نقاشی می کشم روز خوبی است
من متولد 1360 درکرج هستم و ازاوایل دهه 80درعرصه هنرهای تجسمی به گرایش نقاشی اهتمام ورزیدم واز چند سال بعد آن و گذراندن دوره های آموزشی شروع به تدریس نقاشی کردم وازهمان سالها درچندین نمایشگاه گروهی شرکت نمودم ودرسالهای بعد نیز درنمایشگاههای گروهی وانفرادی داخلی وبین المللی بسیاری شرکت کردم که باتوجه به آثارمتمایزبنده والطاف خداوند منان درچندین نمایشگاه وگالری چند مدال کسب نمودم.