خصوصیات رنگ

سلام دوستان نوید باقرپور هستم عاشق طبیعت , نقاشی و هنر در این مقاله با آموزش طراحی با نوید باقرپور در خدمت شما هستم

 

طراحی از اشیا

طراحی از اشیا

آموزش طراحی با نوید باقرپور-طراحی از اشیا

در این نوع درس طراحی از روی اشیاء هندسی تمرین می شود . بسیاری از اشیاء معمول را می توان در قالب اشکال هندسی ساده کرد . این اشیاء رادرحالات مختلف ودرسطحی پایین ترازچشم قرارمی دهیم.چشم خطوط عمودی را همواره برخلاف پرسپکتیو، موازی هم وعمودبرزمین می بیند. کوتاه نمایی پرسپکتیوی در اشیاء کوچک بسیار اندک است .

نقاط گریز اشیاء بیرون از صفحه طراحی قرار می گیرند و باید آن ها را تصور کرد. شاگردان هم قسمت های قابل رویت و هم قسمت های غیر قابل رویت یک شیء را در طراحی نشان می دهند تا ساختی واضح به دست آورند و بتوانند زوایا و اندازه ها را کنترل کنند . خطوط ساختاری (خطوط عمودی ، افقی ، محور مرکزی ، قطر ها ، مماس ها ، لبه پوشانی و فضا های منفی) به عنوان عامل کنترل مفید هستند .

تمرین طراحی

تمرین طراحی با خطوط کمرنگ و آزاد از کل به جزء شروع می شود . خطوط ساختاری را به خاطر نمایش روند طراحی پاک نمی کنیم . از سایه زدن خودداری می کنیم : حجم و از طریق آکسان های خطی نشان می دهیم . کشیدن چند طراحی از یک شیء با زوایای مختلف در یک صفحه و همچنین طراحی از جزئیات یک شیء حس کمپوزیسیون در صفحه را تقویت می کند . در همان ماه اول از طریق طراحی از مکعب ، منشور و استوانه ، پایه ای محکم در مهارت به دست می آید . پس از تسلط بر این احجام شاگردان با استوانه های تو خالی ، مخروط ، کره و اشیاء پیچیده کار می کنند و از آن ها یا به طور جدا یا به صورت ترکیباتی مختلف طرح می زنند . مداد نرم (2B یا نرم تر) و کاغذ 60  40 با زبری متوسط نیز به کار می برند .در این نوع تمرین های طراحی شاگردان باید بیشتر به منطق تکیه کنند تا به حس .

تمرین با یک مکعب

تمرین با یک مکعب می توان چند مکعب را با حالت های مختلف در کنار هم طراحی کرد .در هفته های اول مکعب مدل اصلی طراحی است . در مکعب شش وجه مربع شکل وجود دارد که بر هم عمود هستند و یال های آن با هم برابرند . مکعب را کمی پایین تر از ارتفاع چشم خود طوری روی میز قرار می دهیم که یکی از گوشه های آن رو به ما باشد . شکل سه وجه مربع شکل آن بنا به محل نگاه و نحوه قرار گرفتن مکعب تغییر می کند . مکعب را خیلی از بالا نگاه نکنید تا صفحه تصویر فرضی عمود و خطوط عمودی یال ها موازی باقی بمانند . در طراحی صفحه 12 با نصف کردن یک مکعب فرم مکعب مستطیل به دست آمده است .

ترسیم استوانه

استوانه را با استفاده از منشور می توان رسم کرد . ابتدا دو مکعب رسم می کنیم و در دو انتهای مکعب ها دو دایره پرسپکتیوی رسم می کنیم . شکل این دو دایره بیضی است که قطر بلند تر آن ها عمود بر محور استوانه است . قطر های بزرگ و کوچک بیضی با وسط وجوه مکعب برخورد می کنند . چهار گوشه مربع باید مساوی به نظر برسند .در ابتدای دوره تصور حجم و حساسیت نسبت به آن ناقص است ، و در نتیجه نمی توان از نا درست بودن زوایا و نسبت ها در چهار طراحی صفحه مقابل اجتناب کرد .پشت هم قرار گرفتن اشیاء شفاف را به سادگی می توان تشخیص داد و کنترل کرد .

تسلط بر اصول حجم و تمرین با منشور ، استوانه ، مخروط و کره پیش نیاز به طراحی از اشیاء پیچیده ای نظیر بطری است . مقاطع حجمی که با خط نشان داده شده و فرم های اصلی را مشخص می کند ، حالت سه بعدی را در طراحی افزایش می دهد و حجم اشیاء را نمایان تر می سازد . فضا های منفی و پشت هم قرار گرفتن امکانات خلاقه جالبی را برای کمپوزیسیون یک شییء و مجموعه ای از اشیاء در صفحه پدید می آورد .

 

در پایان می خواستم به چند نکته اشاره کنم :

ما به هر یک از مبتدیان و دوست داران هنرهای تجسمی توصیه می کنیم به تنهایی کار نکنند . بلکه بکوشند گروهی را تشکیل دهند و مکان مناسبی را پیدا کنند . و به لوازم مناسب و ادبیات مناسب از لحاظ تئوری و عملی برای طراحی دست یابند. ارتباط داشتن با نزدیک ترین مدرسه نقاشی،ثبت نام  در آن ،یا مشاوره ضروریست. در این شرایط از طریق کار منظم و مرتب می توان به سواد حرفه ای طراحی دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *